THÔNG BÁO_LỊCH NGHỈ HÈ THÁNG 6- 2021

CÔNG TY EST TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO LỊCH NGHỈ HÈ THÁNG 06 -2021

- Thời gian nghỉ từ ngày: 23-06-2021

- Đi làm trở lại ngày: 28-06-2021

Trong quá trình nghỉ, toàn thể nhân viên EST thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cơ quan nhà nước về việc phòng chống COVID-19.

est.com.vn back to top