ĐẠI LÝ ỦY QUYỀN CHÍNH THỨC THƯƠNG HIỆU SCHNEIDER - PHÁP TRONG LĨNH VỰC TÍCH HỢP HỆ THỐNG - GIÁM SÁT NĂNG LƯỢNG - ĐÓNG CẮT TRUNG THẾ

Sau thời gian dài tìm hiểu, phân tích và định hướng chiến lược kinh doanh, chúng tôi đã phát triển mảng cung cấp thiết bị và dịch vụ với vai trò ủy quyền đại lý của thương hiệu Schneider - Pháp trong lĩnh vực Tích Hợp Hệ thống- Giám sát năng lượng - Đóng cắt trung thế chính thức từ năm 2010 đến nay.

 

CERTIFICATE OF PARTNERSHIP

EST IS AN OFFICIAL SYSTEM INTEGRATOR OF SCHNEIDER ELECTRIC

 

 
0
est.com.vn back to top