EST CHÚC MỪNG NĂM MỚI 2022

Công ty EST trân trọng thông báo lịch nghỉ Tết Dương Lich 2022 chi tiết như dưới đây:
* Khối văn phòng:
Bắt đầu nghỉ từ thứ 7 ngày (Off day): 01-01-2022
Đi làm trở lại từ thứ 3 ngày (Working day): 03-01-2022
* Khối kỹ thuật
Nghỉ và làm việc theo lịch thi công dự án.
 
Trân trọng,
 
est.com.vn back to top