BƠM NIKUNI

Giới thiệu NIKUNI: Được thành lập vào năm 1946, NIKUNI đã tham gia vào việc thiết kế và sản xuất các loại máy bơm và lắp đặt nhiều chủng loại máy bơm công nghiệp khác nhau, hệ thống sản xuất bán dẫn, thiết bị kiểm tra bán dẫn và thiết bị quang học. Tính đến nay, trong gần 70 năm, NIKUNI đã phục vụ các ngành công nghiệp Nhật Bản, Mỹ, Châu Âu và Châu Á với sản phẩm chất lượng cao.

Dãy phẩm của NIKUNI: NIKUNI bao gồm hoạt động kinh doanh máy bơm chính của mình với Máy bơm tuabin tái sinh, Máy bơm ly tâm, Máy bơm chân không vòng chất lỏng và Máy bơm tế bào thủy lực áp suất cao. NIKUNI cũng đã được phát triển các hệ thống liên quan đến máy bơm cũng như Hệ thống tách Hydro Cyclone (VDF) và Hệ thống lọc chất làm mát (Dòng NAX) từ nhiều thập kỷ trước và gần đây tất cả chúng đều được sử dụng rộng rãi ở nhiều quốc gia.

CÔNG TY TNHH NIKUNI    www.nikunijapan.com

Our company: Established in 1946, NIKUNI has been engaged in designing and manufacturing various industrial pumps and pump installations, semi-conductor production systems, semi-conductor test devices and optical devices. For nearly seventy years up to now, NIKUNI has been serving the Japanese, USA, European and Asia industries with high-quality products.

Our product line: NIKUNI consists its major pump business with Regenerative Turbine Pump, Centrifugal Pumps, Liquid-Ring Vacuum Pumps and High pressure Hydra-Cell Pumps. NIKUNI has been also developed pump-related systems as well as Hydro Cyclone Separator (VDF) and Coolant Filtration Systems (NAX Series) since decades ago and recently all of them are widely used in many countries.

Chi tiết các dãy sản phẩm, vui lòng theo link dưới đây:
https://nikunivietnam.com.vn/

EST trân trọng thông báo, chúng tôi chính thức là nhà phân phối của thương hiệu bơm Nikuni kể từ tháng 12-2021.

est.com.vn back to top