EST_KỲ NGHỈ HÈ 2022

CÔNG TY EST TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO TỚI QUÝ KHÁCH HÀNG VÀ QUÝ NHÀ CUNG CẤP CÙNG TOÀN THỂ CÁC THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY LỊCH NGHỈ HÈ!
 
Chi tiết như dưới đây:

EST_SUMMER HOLIDAY 2022

Bắt đầu nghỉ/ Working off : 09 Jun, 2022

Trở lại làm việc/ Come back: 13 Jun, 2022

 

 

est.com.vn back to top